KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR ?

Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, standartlara uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek için 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu çıkarılmıştır.

Şirketimizin bünyesinde Riskli Yapı Tespiti yapmakla yetkili lisanslı kuruluş bulunmaktadır. Kanun hakkında her türlü bilgi, birikim ve tecrübeye sahiptir.

Firmamız sizlere gereken danışmanlığı sunmak için hazırdır.