EKB Nedir?

EKB – Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir ?

Buzdolaplarında yada klimalardaki sınıflandırmalar, artık binalarımız için de geçerli olacak. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. Bu sınıflandırma yeni binalar için A,B ve C sınıfına kadar yapılabilir (D,E,F ve G sınıfı çıkan yeni binalar Enerji Kimlik Belgesi verilmeyecektir.)Mevcut binalar için ise, A’dan G’ye kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi verilecektir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Hangi Kanun ve Yönetmeliğe Dayanmaktadır?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak 05.12.2009 tarihi itibariyle yürürlülüğe giren Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği hükümlerine göre, tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunluluğu getirilmiştir.

Hangi Aşamada Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Zorunluluğu Aranmaktadır?

01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar (yeni binalar), Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan belediyelerden yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) alamayacaklar. Bu sebepten dolayı, enerji projeciliği diye bir yeni bir uzmanlık alanı açılmıştır.

Kaynak: www.ekbdanismani.com